Träffa ATA Timber på SkogsElmia 6-8 juni

ATA Timber finns på plats under SkogsElmia 2019 – Nordens största skogsmässa. SkogsElmia är en mötesplats med skogsägandet i fokus. Som besökare finner du bland annat nya och spännande produkter och tjänster för ditt skogsbruk.

ATA Timber och ATA Timber Värendskog representeras av skogsinköpare och rådgivare och på plats finns även medarbetare från Waggeryd Cell, en av världens mest effektiva massaproducenter.

För ATA Timber har de senaste åren varit händelserika, med ett nytt läge i den sydsvenska skogsmarknaden. På Skogs Elmia kommer vi berätta om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt öka lönsamheten. Vår process innebär en hög andel sågbart i avverkningarna och en välutvecklad förädlingsprocess där all råvara tas tillvara.

Är du intresserad av att få en inblick i verksamheten hos en modern massatillverkare? I så fall har du kommit helt rätt. Waggeryd Cell uppnådde nytt produktionsrekord 2018 med en produktion per anställd som gör bruket till ledande i branschen.

Varmt välkommen till SkogsElmia 6-8 juni 2019!
För frågor, kontakta oss.