Granbarkborren – se över din skogsfastighet!

Efter förra årets rekordsommar i både värme och brist på regn så slog granbarkborren till med full kraft mot skogen.

Det gångna året hade vi cirka 2,5 miljoner kubikmeter skadad granskog i Götaland vilket är det största angreppet någonsin. Skogsstyrelsen har även gjort beräkningar på hur stora angrepp det kommer att bli i år och prognosen är att mellan 2,5 miljoner till 12,5 miljoner kubikmeter skadad skog. Hur omfattande skadorna kommer att bli beror mycket på hur varmt det kommer vara i sommar, så vi hoppas på en kall och blöt sommar för våra skogsägare.

Granbarkborren behöver över 18 plusgrader för att kunna svärma (flyga) och det brukar ske första gången i slutet av april till mitten av maj. Oftast svärmar barkborren två gånger per år men vid varma somrar kan det även bli en tredje svärmning. Efter en svärmning tar det cirka 8-10 veckor till de nya granbarkborrarna kan flyga iväg och angripa nya granar.

Helt friska granar klarar i vanliga fall ett angrepp av barkborrar men under det gångna året med långvarig torka fanns det ett stort antal torkstressade granar som möjliggjorde omfattande angrepp i både gallringsskog och äldre skog. I vanliga fall brukar angreppen ske i hyggeskanter men föregående år så har även angreppen funnits i normalt blötare partier, slänter och till och med mitt inne i bestånd vilket gjort att det varit väldigt svårt att hitta alla angrepp.

”Det finns fortfarande många barkborreangrepp som inte är upptäckta, så ett tips är att gå över hela din fastighet” påtalar Bennie Johansson som är skogsinköpare på ATA Timber.

För att hitta barkborreangrepp gäller det att leta efter träd med bruna barr och avfläkt bark. Dock så är angreppen inte alltid lätta att upptäcka då solljus eller snö på träden kan påverka hur lätt det går att se dem. Därför bör du gå runt flera gånger i din skog för att hitta alla angripna träd.

Bild: Skogsinköparen Bennie Johansson har upptäckt barkborreangripen skog.

”När du avverkar de träd som är skadade så ta även träden runtomkring då det av erfarenhet finns angrepp i dem med, även om det inte alltid syns”.

De träd som angripits år 2018 är det bråttom att få ut nu, snart så är det för stora angrepp av lagringsröta vilket gör att det inte går att såga utan får gå som energived. Det är även så att en del av barkborrarna övervintrar i barken vilket gör att du bör få ut de angripna träden innan maj för att förhindra spridningen till det övriga beståndet. Kontakta din ATA-skogsinköpare om du upptäckt skador på din skog.