Det lokala skogsföretaget
- en långsiktig partner

Välkommen till ATA Värendskog

Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogsbruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med god lönsamhet för dig som skogsägare. Det småländska synsättet präglar vår verksamhet och innebär en hög andel sågbart i avverkningarna. Långsiktiga relationer, kunskap och full service är vårt motto, vilket resulterar i goda samarbeten över lång tid. 

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av familjekoncernen ATA Timber, en sågverks-och massaindustri i södra Sverige. Värendskog AB grundades 1991 av Bengt-Åke Johnsson och har en tydlig och väletablerad närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 expanderade verksamheten på det småländska höglandet med ett nytt kontor i Ramkvilla.

ATA Värendskogs fördelar för dig som skogsägare:

Personliga, kunniga & långsiktiga
• skogsägaren är alltid i fokus

Erbjuder stöd med allt som rör skogen
• genom en & samma kontakt

Lokal närvaro - sätter värde på skogen
• hög andel sågbart i avverkningarna

Gedigna, betrodda & ekonomiskt stabila
• med god betalningsförmåga

Flexibel, familjeägd organisation
• effektiva & snabba beslutsvägar

Goda referenser från skogsägare
• leverantörer i generationer

Skogliga tjänster & rådgivning

ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare. Vi vill göra det så pass enkelt för dig som möjligt och erbjuder stöd och rådgivning med allt som rör din skogsfastighet genom en och samma kontakt.

ATA Värendskog har sex anställda och ytterligare ca 30 indirekt sysselsatta, däribland heltidsanknutna maskinentreprenörer. Efterfrågan på virke är stort och vi har ett kontinuerligt behov av råvara.

Ett hållbart skogsbruk som är skonsamt mot miljön är grunden till god lönsamhet på sikt. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och miljö.

 • Plantor & plantering
 • Röjning
 • Gallring
 • Slutavverkning
 • Grön skogsbruksplan
 • Miljöcertifieringar
 • Aptering
 • Markberedning
 • Skogsvård
 • Granbarkborre
 • Expertrådgivning
 • Generationsskifte

Kontakta ATA Värendskog

En stark lokal närvaro medför en unik närhet och tillgänglighet för skogsägaren. Kontakta oss på ATA Värendskog – för ett tryggt, lönsamt skogsbruk och ett gott samarbete.

ATA Värendskog
Tingsgatan5
Postadress: Box 70, 364 03 LENHOVDA
Tel. 0474-312 60
info@varendskog.se
Hitta hit med Google Maps

Lars-Erik Frisk

Lars-Erik är utbildad skogstekniker och har varit på Värendskog sedan 2000. Innan dess jobbade han på Geijer   Söner i Långasjö.

Mobil 070-342 84 40
Telefon 0474-312 60
E-mail lars-erik@varendskog.se

Klas Sandberg

Klas är utbildad skogstekniker och anställdes på Värendskog 2014. Klas har lång skoglig erfarenhet från tidigare anställningar på Skogsstyrelsen, Sydved, Värendskog och Stora Enso.

Mobil 0766-77 56 91
Telefon 0474-77 37 55
E-mail klas@varendskog.se

Leif Edvardsson

Leif började på Värendskog 2016. Leif har arbetat med skog i 35 år. De senaste 5 åren som Inspektor på Södra skogsägarna i Vetlanda. Innan dess var han skogsvårdsentreprenör åt Sundins och skogsentreprenör i egen regi.

Mobil 070-300 03 26
Telefon 0474-312 60
E-mail leif@varendskog.se

Joakim Gustafsson

Joakim är utbildad Skogsmästare och började på Värendskog 2016. Joakim har tidigare jobbat 5 år på Sveaskog och 13 år som Inspektor på Södra Skogsägarna i Högsby kommun.

Mobil 0766-77 56 92
Telefon 0474-77 37 51
E-mail joakim@varendskog.se

Fredrik Rosell

Fredrik började på Värendskog 2018 och har lång erfarenhet av skogligt arbete. Han har bland annat arbetat som maskinförare och med avverkningsplanering där han haft mycket markägarkontakter.

Område Östra delen av Vetlanda kommun och väster om Hultsfred-Målilla-Virserum
Mobil 070-382 12 60
Telefon 0474-312 60
E-mail fredrik@varendskog.se

Helena Johansson

Telefon 0474-312 60
E-mail helena@varendskog.se

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig

Nyheter

Uppdatering: ATA Timber och Coronavirusets spridning

Sedan Coronavirusets snabba spridning över världen, med stora konsekvenser för samhället, har ATA Timber vidtagit en rad olika åtgärder för att garantera våra medarbetares säkerhet och hälsa.

Läs mer

Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell stärker sin ställning som en av världens mest effektiva massaproducenter. Hösten 2018 ansökte Waggeryd Cell om att höja kapaciteten till 225 000 års ton, vilket den 20 december 2019 beviljades av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Läs mer

ATA Värendskog lanserar ny hemsida

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av familjekoncernen ATA Timber, en sågverks-och massaindustri i södra Sverige.

Läs mer

Om ATA Timber

ATA Timber grundades 1945 av Tage Andersson och är fortfarande ett familjeföretag med tre generationer representerade i verksamheten. Företagsgruppen är dag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

ATA Timber består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex olika sågverk och ett massabruk.