Ny VD och produktionsrekord på Waggeryd Cell

I början av maj tillträdde Julia Törnberg som VD för BCTMP-massaproducenten Waggeryd Cell som ägs av ATA Timber, ett ledande svenskt skogsindustribolag, med verksamhet i södra Sverige. Under 2018 nådde Waggeryd Cell ett nytt årsproduktions-rekord, vilket bekräftar massabrukets position som en av världens mest effektiva massaproducenter.

For information in English, please click here. 

Julia Törnberg efterträder Ulf Karlsson som efter över 20 år som VD på Waggeryd Cell trappar ned sin inblandning på massabruket men lämnar inte helt utan stannar kvar som senior rådgivare. Julia Törnberg har arbetat på företaget sedan 2008, först som miljöansvarig och senare som vice VD.

– Ulf Karlsson har under sin tid som VD på Waggeryd Cell byggt upp en massafabrik i världsklass. Som ägare har vi alltid haft stor respekt för Ulfs kunskap och engagemang. Ulf är utomordentligt professionell och vi vill tacka för de här åren. Samtidigt önskar vi Julia Törnberg välkommen som VD, säger Tage Andersson, grundare och ordförande för ATA Timber.

Det är med stor glädje jag tar mig an uppgiften som VD på Waggeryd Cell. De betydande investeringar som har gjorts över åren och övrig utveckling av verksamheten har gjort Waggeryd Cell till ett av de modernaste BCTMP-bruken i branschen med en tydlig miljö-och hållbarhetsprofil, säger Julia Törnberg, nytillträdd VD på Waggeryd Cell.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, vilket påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 175 000 ton. Nyligen lämnades en ansökan in för att öka produktionen till 250 000 årston.

– En långsiktig och finansiellt stabil ägare har gett Waggeryd Cell viktiga fördelar genom åren. De investeringar som har gjorts medför den senaste processteknologin och avsevärda kvalitets-förbättringar av slutprodukten. Frihet under ansvar präglar företagsfilosofin då ATA Timber är en omsorgsfull ägare med stor respekt för brukets ledning och organisation, säger Julia Törnberg.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Eftersom råvaran består av sågverksflis från ett geografiskt begränsat område är den mycket homogen. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera högkvalitativ BCTMP-massa och används av kunder runt om i världen. En investering på ca 70 miljoner kronor som innebär en egen transformatorstation är pågående och beräknas vara klar till sommaren 2020.

– Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från våra egna sågverk inom ATA-gruppen. För oss har det alltid varit av största vikt att ta tillvara på allt som trädet erbjuder, och göra det på ett rationellt och hållbart sätt, vilket ger mervärde till både skogsägare och slutkonsument, säger Tage Andersson, grundare och ordförande för ATA Timber.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor. Företaget har 45 anställda, vilket ger en produktion per anställd och år på 3 900 ton. ATA Timber, med verksamhet i södra Sverige, är ett av Sveriges ledande skogsindustribolag. ATA gruppen består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster.

För mer information: kontakta Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.