ATA-gruppens nyhetsbrev december 2017

Världsekonomin växer och trävarukonjunkturen fortsätter att stärkas. Optimism präglar den globala ekonomiska utvecklingen och ATA-gruppen är hoppfulla inför 2018. Nu börjar 2017 gå mot sitt slut och för företagen i gruppen har utvecklingen under året varit positiv. Marknaden har under 2017 varit generellt tillfredställande, men det finns potential för tillväxt och förbättring.

Under de senaste månaderna har vi upplevt en högre marknadsefterfrågan som ser ut att leda till höjda priser för ATA-gruppens produkter 2018. Den främsta anledning till den utveckling som just nu sker är de ökade volymer av sågade trävaror som levereras till Kina och USA.

Företagen har producerat förfullt under 2017 men trots det ser vi fortfarande att det finns en potential för försäljningspriserna att öka – inte minst för att säkerställa en långsiktigt stabil lönsamhetsnivå, vilken är nödvändig för att bibehålla konkurrenskraft.

Hösten 2016 startades verksamheten återigen på sågverket i Rörvik (ATA Timber R-vik) och det är glädjande att se att företaget alla redan nu visar ett positivt resultat. I Rörvik sågas normaltimmer av gran och fur. Anläggningen är modern och bland annat mäts stocken i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte.

I november påbörjades produktion av konstruktionsvirke (med 2,5 m kubb som råvara) vid sågverket i Sandsjöfors, som efter betydande investeringar, är välrustat för att möta den ökande efterfrågan. Detta är ett sortiment vilket ATA-gruppen tidigare har saknat och som är ett bra komplement till gruppens nuvarande produktsortiment.

ATA-gruppen har stärkt sin position i den sydsvenska sågverksindustrin genom förvärvet av de tidigare Rörvik ägda sågverken, med goda synergieffekter till ATAs befintliga industrier. Vi fortsätter att expandera och söker bland annat skogsinköpare till skogsserviceföretaget Värendskog.

Konjunkturen för massa är god och utvecklas stabilt. Waggeryd Cell har under året både nått nya produktions-och leveransrekord. Massaindustrin i Vaggeryd är idag en branschens mest effektiva industrier och de investeringar som har gjorts under de senaste åren innebär att verksamheten idag är konkurrenskraftig med en stark position på marknaden. Därtill är Waggeryd Cell en ledande aktör inom hållbarhet då betydande satsningar har gjort för att säkerställa en miljöeffektiv och rationell verksamhet.

ATA-gruppen är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till bra priser. ATA-gruppens mål är alltid att vara bäst på sista raden.

Kontakta någon av våra skogsinköpare så berättar de mer.

Till slut vill vi önska er alla medarbetare, samarbetspartners och kunder , en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!