Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell stärker sin ställning som en av världens mest effektiva massaproducenter. Hösten 2018 ansökte Waggeryd Cell om att höja kapaciteten till 225 000 års ton, vilket den 20 december 2019 beviljades av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 års ton men efter ett omfattande investeringsprogram, som påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 225 000 ton. Mark- och miljödomstolen gav även Waggeryd Cell tillstånd att anlägga en ny utloppsledning för renat processavloppsvatten.

– Det har varit fantastiskt att följa Waggeryd Cells utveckling de senaste 30 åren. 2019 var ett starkt år för Waggeryd Cell med nya produktions- och leveransrekord. Genom det utökade produktions-tillståndet kan vi ytterligare optimera massabrukets förmåga att leverera en kvalitetsprodukt till våra kunder världen över, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

Det betydande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell fortsätter. Förra året slutfördes en investering i nya ställverk, en ny peroxidtank, samt en ångåtervinning som kommer att minska utsläppen av fossila bränslen ytterligare. För att kunna producera 225 000 ton per år har ATA Timber 2019-2020 investerat totalt ca 90 miljoner kronor i en anslutning direkt till Vattenfalls högspänningslinje. Den nya transformatorstationen vid anläggningen kommer att långsiktigt garantera verksamhetens elförsörjning. Investeringen beräknas att vara klar under sommaren 2020.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera BCTMP-massa och produkten används av kunder runt om i världen. Företaget har 45 anställda, vilket idag ger en produktion per anställd och år på ca 3 900 ton, som kommer att utökas genom det beviljade produktionstillståndet.

– Tydliga investeringar i produktion och miljö har möjliggjort den mycket goda tillväxt som vi har sett och potentialen för vidare utveckling är stor. Vi planerar att fortsätta detta arbete under 2020 och framåt då efterfrågan hos våra kunder är stadigt ökande, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

ATA Timber grundades 1945 och består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhets-områden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex olika sågverk och ett massabruk. Företagsgruppen är dag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

För mer information kontakta: Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

Läs mer:

ATL: ”Waggeryd Cell får öka”

Papper & Massa: ”Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”

Process Nordic: ”Massabruket höjer takten”

Skog Supply: ”Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”