Uppdatering: ATA Timber och Coronavirusets spridning

Sedan Coronavirusets snabba spridning över världen, med stora konsekvenser för samhället, har ATA Timber vidtagit en rad olika åtgärder för att garantera våra medarbetares säkerhet och hälsa.

I nuläget har verksamheten och våra anställda inte påverkats i någon större omfattning. Alla våra anställda arbetar idag som vanligt, vi har inte märkt av någon spridning av viruset bland personalen och produktionen fortlöper enligt tidigare planer.

För att begränsa Coronavirusets spridning i samhället är det viktigt att var och en ansvarar för att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Några av de viktigaste åtgärderna är att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Vi är tillsvidare restriktiva med fysiska möten som inte är kritiska för att kunna utföra arbetet. Alla planerade besök och sammankomster av alla slag vid våra anläggningar och kontor är inte tillåtna, istället uppmanas våra anställda att använda mail eller telefon.

Deltagande i större möten, skogsdagar, utbildningar, konferenser och liknande har minimerats, även internationella affärsresor undviks. ATA Timber förlitar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar medarbetare, leverantörer och kunder att göra likadant. Mer information via länken.