Tack till alla som besökte oss på Elmia Wood 2017!

ATA-gruppen  fick många tillfällen att presentera sin omfattande verksamhet på årets ELMIA utställning. I ATA’s monter fick besökarna information om de olika sågverksanläggningarna samt ta del av exempel på produkter som framställs där. Vidare hade Waggeryd Cell en avdelning där styrningen av produktionsprocessen visades på storbildsskärmar.

ATA’s skogsinköpare fick också många tillfällen att möta skogsägare och leverantörer för att diskutera aktuella frågor. Vi tackar alla besökare för visat intresse och givande möten samt riktar ett speciellt tack till Ryssby gymnasiet som svarade för servering och försäljning av lokalproducerad korv med råvaror från de småländska skogarna.