Nyhetsbrev juli 2020

2020 kommer gå till historien som året då världen drabbades av en pandemi. Detta har inneburit stora förändringar i vårt sätt att leva. Alla människor och branscher är påverkade. Frågan är vad som händer framöver. När kommer läkemedelsbolagen få fram en medicin eller ett vaccin så vi kan stoppa spridningen?

Vid våra sågverk har vi fram tills nu kunnat sälja de varor vi producerat. Samtliga marknader har i stort sett återhämtat sig och köper normala volymer. Vi har ett helt acceptabelt orderläge fram till och med i höst.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Den stora frågan är vad som händer framöver. Ingen kan förutse detta varför vi går en lite osäker framtid tillmötes.

Under de senaste åren har vi anpassat vår produktion och försäljning till att också såga barkborreskadat timmer. Omfattningen av årets angrepp är i dagsläget okänd, men vi kommer fortsatt att göra vårt bästa för att ta om hand och förädla timmer som skadats i årets angrepp.

Barkborreangreppen i Centraleuropa har fortsatt och till följd av detta väntas utbudet av sågade trävaror öka längre fram. Vår förhoppning är att konjunkturen ska hålla fast vid den nuvarande positiva trenden och att marknadens efterfrågan således förstärks.

På Waggeryd Cell har vi under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston. Den största och viktigaste investeringen är byggnation av nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 KV.

Tidigare har brist på elkraft varit en anledning till begränsningar av produktionen. Det kommer det inte vara längre. Marknaden för avsalumassa är något dämpad för tillfället men vi ser en ljusning någon gång under nästa år.

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.