Nyhetsbrev december 2020

Året 2020 har varit ett år vi aldrig kommer att glömma. Ett virus spred sig över världen och utvecklades till en global pandemi som lamslog stora delar av vårt samhälle och våra ekonomier. Vi har sett en relativt stark återhämtning men de långsiktiga effekterna är oklara.

ATA Timbers verksamhet har ännu inte påverkats i någon större omfattning. Vi har inte behövt permittera några av våra anställda under året och i dagsläget har vi inte någon större spridning av viruset bland vår personal. Produktionen fortlöper enligt tidigare plan.

De första månaderna av 2020 var försäljningen stark men i mars och april blev våra kunder mer avvaktande och priserna gick ner på grund av den stora osäkerhet som rådde. Framförallt märktes en avmattning på de viktiga marknaderna i Storbritannien och USA. Från maj månad och framåt började priserna på sågade och hyvlade trävaror successivt gå upp igen.

Vid våra anläggningar har en hel del förändringar, investeringar och effektiviseringar ägt rum. Exempelvis har ombyggnader och produktionshöjande förbättringar genomförts i flera av våra hyvlerier. Vidare har satsningar gjorts för att förbättra arbetsmiljön samt minska bullernivåerna. Produktionen vid anläggningen i Sandsjöfors har ökat kraftigt under året som ett resultat av förbättringar och intrimningar.

En betydande nyhet under året är att vi startat upp ett eget försäljningsbolag i England, ATA Timber UK Ltd. Vi kommer kontinuerligt leverera hyvlade trävaror från Karlshamn till Sherness där vi har etablerat vårt lager. Försäljningen inriktas till större byggfirmor och byggvaruhus. Den första leveransen är planerad att äga rum i slutet av 2020. Intresset är stort från olika kunder och vi tror mycket på detta strategiska initiativ.

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell har under 2019-2020 genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar för att höja kapaciteten upp mot 225 000 ton per år. Investeringarna och förbättringarna på Waggeryd Cell följer den investeringsplanen som tagits fram för att möjliggöra det utökade produktionstillståndet. Detta innebär att anläggningen fortsätter att stärka sin ställning som en av världens mest effektiva producenter av BCTMP-massa.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet. Kontakta gärna någon av våra skogsinköpare för mer information. Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!