Mustaschkampen 2019

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets kampanj som blandar humor med allvar för att bidra till forskning, utveckling och bättre vård, och samtidigt sprida kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom: prostatacancer.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform – 27 män får diagnosen varje dag. Totalt drabbas över 100 000 män varje år. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 28 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Sedan flera år tillbaka har anställda på ATA Timber och Waggeryd Cell deltagit i Mustaschkampen, och så är fallet även i år. Tillsammans har vi samlat ihop 22 000 kr till Prostatacancerfonden.

Vi vill tacka våra kollegor för deras engagemang i denna viktiga fråga! Mer information: https://www.mustaschkampen.se/